Endoskopik Kulak Cerrahisi Nedir?

Artık son zamanlarda endoskopik ameliyatlar dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır.

Ülkemizde de kulak ameliyatlarının endoskopik yöntemle yapılması yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yöntemin en önemli özelliği diğer endoskopik ameliyatlarda da olduğu gibi hastaya ameliyat kesisi yapılmadan ameliyatın gerçekleştirilebilmesidir.

ENDOSKOPİK KULAK HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİ
Kulak hastalıkları genelde çocukluk döneminde başlar ve ilerleyen zamanlarda basit kulak zarı deliğinden kemikçikleri harap eden, işitme kaybına sebep olan değişik hastalıklara yol açar. Hastalar genelde işitme kaybı, kulakta akıntı, çınlama gibi şikâyetlerle doktora başvururlar. Kronikleşen kulak hastalıklarının birçoğu cerrahi girişimlerle sağlığına kavuşturulmaktadır. Özellikle hastalar kulağında delik olmasına rağmen cerrahiden kaçmakta ve tekrarlayan enfeksiyonlarla daha fazla işitme kaybı yaşamakta ve enfeksiyonun komşu dokulara yayılmasıyla yüz felci, beyin apsesi, baş dönmesi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmaktadırlar. Bu yüzden kulağında şikâyeti olan hastalar KBB uzmanına muayene olmalı, işitme testi, görüntüleme yöntemleri ve doktor muayenesi ile hastanın kulağındaki patoloji tespit edilmeli. Ve hastaya gerekli işlemler yapılmalıdır.

ENDOSKOPİK KULAK AMELİYATININ KLASİK CERRAHİ UYGULAMADAN FARKI NEDİR?
Kulak ameliyatları genelde kulak arkası ve kulak önünden yapılan kesilerle yapılmaktadır ve bu ameliyat sonrasında bu kesi yerleri dikişlerle kapatılmaktadır. Aynı zamanda kulak arkası cerrahi alana ulaşmak için kulak arkası bölgedeki saçlar traş edilmektedir. Ameliyat sonrasında da genelde 1 hafta hasta başını sarılan sargı ile dolaşmak zorunda kalıyor. Endoskopik kulak cerrahisinde ameliyat kamera yardıyla direk dış kulak yolundan yapılır ve  kesiye gerek kalmaz, saçlar traş edilmez ve büyük sargılara gerek kalmadan hasta daha kısa sürede taburcu olur.

ENDOSKOPİK UYGULAMANIN AVANTAJLARI:
Endoskopik kulak cerrahisinin hastaya verdiği avantajları yanında doktora da teknik bazı avantajlar sağlar. Mikroskopla ulaşılmayan bazı patolojilere endoskopla daha iyi ulaşılır. Açılı endoskoplar kullanarak mikroskopun görmediği, ulaşamadığı yerlere ulaşmak mümkün olmaktadır. Aynı zamanda endoskop bize daha yakın daha geniş görüntüler sağlar. Bu da bizim hastalıklı dokuyu normal dokudan ayırt etmemizi ve onarma işlemini daha kolay yapmamızı sağlar.

Ameliyat süresi genelde klasik yöntemlere göre kısalmakta ve ameliyat sonrası iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır. Endoskopik yöntem en sık kulak zarındaki deliklerin kapatılmasında, kulağa tüp takılması, kulak kemikçiklerindeki hasarın onarılmasında, otoskleroz cerrahisinde (kemikçiklerdeki kireçlenmenin onarılmasında) ve orta kulaktaki enfeksiyonun temizlenmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kulaktaki kolesteatom ameliyatlarında da mikroskopa yardımcı olarak kullanılmaktadır.

Bilgi, beceri ve deneyimin artması sonucunda giderek tamamen endoskopik yöntemle yapılan ameliyatlar yaygınlaşmaktadır.