Erişkin Yoğun Bakım Giriş-Çıkış Kuralları

 • Ana Sayfa
 • Erişkin Yoğun Bakım Giriş-Çıkış Kuralları
 • Hastane zemin katında bulunan hasta danışmanlarına hangi yoğun bakıma ve hangi hastaya ziyarete geldiğinizi söyleyiniz. Hasta danışmanı ilgili yoğun bakımı arayıp hastanızın doktoru/hemşiresini bilgilendirip izin alıp sizi yoğun bakıma yönlendirecektir.
 • Yoğun Bakım ziyareti günde 1 kez 14:00 saatindedir.
 • Yoğun bakım ünitelerinde hastaları enfeksiyondan koruyabilmek için, gün içinde 1. derece yakınları öncelikli olmak üzere, hasta yakınlarından sadece 1 kişinin hastayı sınırlı bir sürede ziyaret etmesine izin verilmektedir.
 • Hastanızın yanına girdiğinizde yoğun bakımda bulunan el antiseptiğini ellerinize uygulayınız.
 • Hastanızı yoğun bakımda hemşire gözetiminde 5–10 dakika ziyaret edebilirsiniz, ancak acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmak zorunda kalabilirsiniz.
 • Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun bakım hemşirenizden alabilirsiniz.
 • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşire/hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise; hastanın doktorundan alabilirsiniz.
 • Ziyaret öncesi/bitiminde yoğun bakım ünitesi girişinde bulunan bekleme salonunda bekleyebilirsiniz.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, hastanın bilinci açık ise cep telefonu ile görüştürmemeniz, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız, hastanıza dokunmamanız, hasta yataklarına oturmamanız gerekmektedir.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve/veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.