Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.

Bölümümüzde hangi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılıyor?

 • Astım
 • Kronik bronşit ve amfizem (KOAH)
 • Akut bronşit
 • Zatürre
 • Plevra hastalıkları (akciğer zarları ile ilgili hastalıklar ve sıvı toplanması)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz, diffüz parenkimal akciğer hastalıkları)
 • Pulmoner damar hastalıkları (pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon)
 • Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları
 • Toksik gaz inhalasyonları
 • Solunum yetmezliği
 • Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri