Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Göz sağlığı, yaşam kalitesi açısından büyük öneme sahiptir.

Bazı göz hastalıkları erken dönemde tedavi edilmediklerinde ilerleyerek görme kaybına varan kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi yaptırmak ve gözlerdeki olası hastalıkları ilerlemeden tespit etmek büyük önem taşır. Yaşam kalitenizi artırmak için herhangi bir şikayetiniz olmasa bile  yılda bir kez göz taramasından geçmeli, göz sağlığına ilişkin herhangi bir şikayeti bulunanlar Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne muayene olmalıdır.

Miyopi

Gözün ön-arka uzunluğu, kornea kırıcılığı ya da her ikisi olması gerekenden fazla ise objelerin görüntüleri, sarı noktanın önünde oluşur. Miyoplar; yakını iyi görebildikleri halde, uzağı bulanık görürler.

Astigmatizma

Astigmatizma, çoğu kez korneadaki şekil bozukluğunabağlıdır ve basitçe anlatmak gerekirse korneanın yumurta biçiminde olmasıdır. Astigmatizma, bulanık veya gölgeli (çift) görmeye sebep olur. Düzeltilmesinde silindirik camlar kullanılır.

Hipermetropi

Gözün normalden kısa, korneanın eğriliğinin yani kırıcılığının az olması ya da her ikisinin bir arada bulunması sebebiyle, görüntü sarı noktanın arkasında oluşur. Genellikle kalıtımsaldır. Erken yaşlarda fark edilmezse göz tembelliğine(amliyopi) veya gözde kaymaya (şaşılık) neden olur.

Presbiyopi

40 yaşından sonra göz merceğinin uyum yapma yeteneğinin azalmasıyla başlayan yakını görememe durumudur.Yaş ilerledikçe merceğin uyumu azalarak kaybolur.Yakın okuma gözlüğü kullanımı gerekir.

Göz Tembelliği

Gözde belirli bir hastalık olmaksızın ve gözlükle tam düzeltmeye rağmen, görme keskinliği tam seviyeye ulaşmıyorsa, gözde "tembellik" ya da "ambliyopi" var denir. En sık olarak şaşılığa ya da iki göz arasında kırma kusuru farkına bağlı olarak ortaya çıkar. Göz Tembelliği erken yaşlarda teşhis ve tedavi edilirse, görme seviyesi artabilir. Artık Neurovision (göz tembeliği tedavisi) ile erişkin yaşlarda da büyük oranda başarı sağlanabilmektedir.

Kırma Kusurlarının Tedavisi

  • Gözlük kullanımı
  • Kontakt lens kullanımı
  • Excimer laser
  • Ameliyat
  • Ameliyatlar
  • Fakik İOL (mercek)
  • Monofokol İOL( mercek)
  • Multifokol(Bifokol, trifokol)İOL (mercek)

Ameliyat için hastanın yaşı, ilace hastalığı, kırma kusuru dizeyi gibi durumlar belirleyicidir. Detaylı göz muayenesi sonucu hastaya uygun mercek belirlenir.