Üroloji

Üroloji kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır.

Kapalı Üreter Taşı Ameliyatı (URS)

Genel ya da spinal anestezi altında idrar kanalındaki taşların lazerle parçalanıp, parçaların dışarı alınması şeklinde yapılır. Duruma göre hastaya geçici stent takılabilir. Hasta 1 günlük kalış süresi sonrası sosyal hayatına geri döner.

Flexible Üreteroskopi İle Böbrek Taşlarının Tedavisi

genel ya da spinal anestezi altında 2cm'ye kadar olan böbrek  taşlarının böbrek içinde rahatça hareket edebilen,kıvrılabilen  endoskop yardımıyla lazerkullanarak parçalanıp, parçaların dışarı basket ile alınması şeklinde yapılır. Duruma göre hastaya geçici stent takılabilir. Hasta 1 günlük kalış süresi sonrası sosyal hayatına geri döner.

Perkütan Nefrolitotomi (PNL)

Genel anestezi altında 2 cm üzerindeki taşların ciltten açılan küçük bir delikten böbreğe doğrudan girilip,taşların parçalanıp ya da bir bütün olarak dışarı alınması yöntemidir. Duruma göre stent ya da perkütan nefrostomi tüpü takılarak ameliyat sonlandırılır. Yaklaşık 3 günlük yatış sonrası hasta taburcvu edilir.

Kapalı Prostat Ameliyatı

Genel ya da spinal anestezi altında İdrar yolundan girilip prostatın içeriden kesilerek yapıldığı ameliyatlardır. En bilineni TUR işlemidir. TUR ameliyatında, aletin ucunda elektrikli bir tel kullanılarak prostatın büyüyen kısmı kesilerek çıkarılır. Klasik TUR ameliyatında kullanılan elektrik enerjisi, sertleşme fonksiyonları üzerinde yan etki oluşturabileceğinden, günümüzde TUR ameliyatlarında bipolar veya plazmakinetik denilen farklı enerjiler kullanılmakta, çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.Sonrasında 2 gün sondalı kalan hastanın sondası çekilip taburcu edilir.